Леонтій Іванович Похилевич

Деталі
Категорія: Видатні постаті
Опубліковано: Четвер, 22 вересня 2016, 06:24
Перегляди: 528
320px-Могила ПохилевичаЛеонтій Іванович Похилевич народився 10 серпня 1816 року в селі Горошкові Таращанського повіту Київської губернії (нині Тетіївського району Київської області). Походив із старого родового духівництва. Його батьки — настоятель церкви св. Івана Богослова села Горошкова о. Іван Мануїлович Похилевич і Марфа Іванівна Панасевич, дочка настоятеля церкви св. Івана Богослова села Литвинівки Івана Панасевича. Лаврентій вступив до Київської духовної семінарії 1 вересня 1833 р. після закінчення Київського духовного повітового училища. По закінченні курсу Київської духовної семінарії двадцятидвохрічний Лаврентій у серпні 1839 р. подає прохання про надання йому місця священика в рідному селі.
30 квітня 1840 р. після закінчення Київської духовної семінарії він розпочинає службу в Київській духовній консисторії, де з 3 жовтня був призначений столоначальником. 30 жовтня 1841 р. йому присвоєно чин колезького реєстратора. У “Послужных списках о чиновниках и канцелярских служителях Киевской духовной консистории” 1843 р. описано початок трудового шляху 26-річного Л.І. Похилевича, православного віросповідання, який у цей час виконував функції секретаря. У 50-х рр. ХІХ ст. Лаврентій Похилевич, окрім своєї основної роботи в Київській духовній консисторії, обіймав посаду правителя справ Київського губернського комітету із забезпечення утримання православного сільського духівництва.
Похилевич 1
У 60-ті рр. ХІХ ст. починає розвиватись краєзнавчий рух, до якого залучалися широкі кола інтелігенції і духовенства. Одним із проявів цього руху й стала книга, написана консисторським службовцем Лаврентієм Похилевичем, що вийшла пізніше під знаною всім назвою “Сказанія о населенныхъ местностяхъ Кіевской губерніи или статистическія, исторіческія и церковныя заметки о всехъ деревняхъ, селахъ, местечкахъ и городахъ, въ пределахъ губерніи находящихся”.Основний текст супроводжується додатками і правками, алфавітним списком міст, містечок, сіл та урочищ, що згадуються у книзі, із зазначенням сторінок, де про них йде мова. Кожен розділ мав характерні підрозділи, що відповідали специфіці та історії повіту, його географічному стану. У книзі дається характеристика володінь поміщиків кожного повіту, географічне розташування кожного селища та короткі історичні відомості про них. За неї в 1865 році він був нагороджений Малою Уварівською премією.
 
З часу видання перших книг протягом майже 25 років Л.І. Похилевич продовжував творчо працювати, збирав матеріали в публічних бібліотеках і урядових архівах. Результатом цієї роботи стало видання в 1887 р. книги “Уезды Кіевский и Радомысльский. Статистическия и историческия заметки о всехъ населенныхъ местностяхъ въ этихъ уездахъ и с подробными картами ихъ”. Зібрані дані зробили книгу надзвичайно корисною. Вона є першим випуском великої праці, задуманої автором, який мав на меті зробити історико-статистичний опис Київської губернії у п’яти випусках.
 
В останні роки своєї кар'єри працював у Київському повітовому суді. У 1869 році пішов у відставку. Помер у Воздвиженську 18 березня 1893 року. Похований у церковній садибі церкви Здвиження Хреста Господнього.